Opublikowano Wrz 30, 2013

Autor: Karol Woźniakowski.

Dolina ŚŒrodkowej Warty.